newlogo5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

 

2021 yılı sendika üye sayıları tespiti 15 Mayıs itibariyle sonuçlanarak Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri ve sendikaların genel başkanları tarafından imza altına alındı. Yapılan sayım ve tespit tutanağında Mil-Diyanet Sen üye sayısını %95,5 artırarak en hızlı büyüyen sendika unvanını aldı ve yirmi ay kadar kısa bir sürede yakaladığı büyüme oranıyla sıralamada ilk 5’e girerek artık sendikacılıkta tek alternatif olduğunu ispatlamış oldu.

“Önce Ahlâk ve Maneviyat” ilkesiyle yola çıkan sendikamız çok kısa zamanda büyük işlere imza atarak Diyanet camiamızın büyük ilgi ve teveccühünü kazandı. Korkmadan, çekinmeden her türlü problemi cesaretle dile getiren, her türlü haksızlık karşısında dimdik ayakta duran sendikamız, sendikacılığa adeta yeni bir nefes getirerek Diyanet camiamıza yeniden umut oldu. Eksen kayması yaşayan tıkanmışlık sendikacılık dönemini bitirerek, yeni bir sendikal dönemi başlattı elhamdülillah.

FAALİYETLERİ İKİ KOLDAN YÜRÜTTÜK

Faaliyetlerini iki koldan yürüten Mil-Diyanet Sen’in birincisi; Diyanet camiasının sorunları ve çözüm önerileri. İkincisi ise ülkemizde yaşanan manevi tahribat ve çözüm önerileri.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN FESHİ İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK

İstanbul Sözleşmesi’nin milletimize ve aile yapısına verdiği zararlar konusunda sendikamız adeta tek başına tatlı sert bir muhalefet yürüterek önemli bir kamuoyu oluşturdu. Oluşan tepkiye ve kamuoyuna kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanımız İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararnamesini imzaladı. Bu durum sendikamızın ne kadar kararlı, cesur ve davasında haklı olduğunu göstermesi açısından önemli bir gelişme oldu.

LGBT DERNEKLERİNİN KAPATILMASINI TALEP ETTİK

Gençliği ve aile yapımızı tahrip eden, yaptıkları faaliyetlerle milletimiz arasına fitne fesat tohumları eken eşcinsel LGBT derneklerinin kapatılması için İçişleri Bakanlığı’na dilekçe verdik. Ülkemizde, özellikle faal durumda olan 12 eşcinsel derneğinin kapatılması ve tüm faaliyetlerinin durdurulması için verdiğimiz dilekçe ülke çapında büyük yankı uyandırdı. Temennimiz en kısa zamanda bu sapkın ahlaksız derneklerin faaliyetlerinin tamamen durdurulmasıdır.

AİLE BAKANLIĞI MÜSTAKİL OLSUN İSTEDİK

Aile Bakanlığı’nın müstakil bir bakanlık olmasına ilişkin ciddi bir kamuoyu oluşturduk. Nihayet Cumhurbaşkanımız da bu yönde bir karar alarak Aile Bakanlığını ayırdı ve müstakil bir bakanlık haline dönüştürdü. Bu talebimizde de ne kadar haklı olduğumuzu gösterdik. Aile Bakanlığının daha faal ve aile kurumunu kurtarmaya yönelik etkin çalışmalar yürütmesi için çağrıda bulunduk. Diyanet işleri Başkanlığımız ile işbirliği yaparak kısa ve uzun vadeli etkin projelerin uygulanması yönünde kamuoyu oluşturduk.

RTÜK “AHLAK DENETİM KURULU” OLUŞTURULMALI

Yine RTÜK projemiz de ülke çapında çok ciddi manada ilgi uyandırdı. Diyanet İşleri Başkanlığımızın mutlaka RTÜK’te bir üye ile temsili ve “Ahlak Denetim Kurulu” kurulması teklifimizi RTÜK başkan yardımcısı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeyle masaya yatırdık. Konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.

YÖK İLE GÖRÜŞEREK DİLEKÇE VERDİK

İLİTAM başta olmak üzere DGS kontenjanları vb. Diyanet çalışanlarımızın istek ve taleplerini iletmek amacıyla YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er ile görüşerek, konuyla ilişkin talep dosyamızı YÖK başkanlığına verdik. Kısa zamanda neticelerini görmeyi ümit ediyoruz.

TOKİ’YE LOJMAN PROJEMİZİ SUNDUK

Din görevlilerimizin ülke genelinde yaşadıkları lojman sorunu için TOKİ Genel Müdür Vekiliyle geniş bir toplantı yaparak, kış ve yaz mevsimine dayanıklı “Prefabrik Lojman” projemizi masaya yatırdık. Ülkemizin tüm köy ve kasabalarında kamu görevlisi olarak sadece din görevlilerimizin olduğu gerçeğini göz önünde tutarak camilerimize lojman yapımı konusunda TOKİ ile görüşmelerimiz devam etmektedir.

ÇİFT SAYAÇ SORUNU İÇİN ÇÖZÜM ÖNERDİK

Cami ve Kur’an kursları ısıtma-soğutma elektrik faturaları probleminin çözümü için Enerji Bakan yardımcısı ile uzun bir toplantı yaptık. İlgili maddeden kaynaklı olarak “Aydınlatma Giderleri” ifadesinin “Enerji Giderleri” şeklinde değiştirilmesi hususunda hem bakanlık hem de Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali ERBAŞ ile mutabakata vardık. Konu en kısa zamanda TBMM’de yapılacak bir düzenleme ile çözüme kavuşturularak, cami ve Kur’an Kurslarımızın ısıtma ve soğutma giderleri genel bütçeden karşılanacak inşaallah.

ÖSYM VE TALEPLERİMİZ

Gerek MBSTS gerek DHBT gibi sınavlar konusunda yaşanan sorunlar nedeniyle ÖSYM nezdinde girişimlerde bulunduk. Fahiş sınav ücretleri ve sınavların sadece 39 il merkezinde yapılıyor olmasının meydana getirdiği rahatsızlığı dile getirerek, sınav ücretlerinin makul seviyeye çekilmesini, sınavların ise 81 il merkezinde yapılması teklifimizi dilekçe olarak ÖSYM merkezine sunduk.

MİNBER DOKUNULMAZLIĞI TEKLİFİMİZ

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali ERBAŞ’ın okuduğu eş cinsellikle ilgili hutbe, arkasından irad ettiği Ayasofya hutbesi nedeniyle bazı karanlık çevrelerce yargının konusu yapılarak suç duyurularında bulunulması üzerine harekete geçtik ve ülke gündemine “Minber Dokunulmazlığı” teklifini getirdik. 

Ayasofya imamlarına yapılan saldırılara ve imamlar üzerinden Diyanete ve din görevlilerimize ayar vermeye çalışan karanlık zihniyete karşı ciddi mücadeleler verdik elhamdulillah.

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Başta 4/B sözleşmeli personel olmak üzere vekil ve fahri görevlilerimizin kadroya geçmeleri için yetkililerle ciddi görüşmeler yaptık ve kamuoyu oluşturduk. Konuyla ilgili görüşmelerimiz devam etmektedir.

İmam-hatiplerimizin, müezzin-kayyımlarımızın, Kur’an Kursu öğreticilerimizin, vaiz ve murakıplarımızın, uzmanlarımızın, VHKİ, şef ve müdürlerimizin mevcut sorunlarını içeren çalışmalarımızı tamamlayarak ilgili birimlere teslim ettik. Bu konuların takipçisi olmaya devam ediyoruz.

Katılım bankalarıyla yapılan maaş ödemeleri anlaşmalarından kaynaklanan problemleri en üst perdeden dile getirdik ve ilgili genelgenin şimdilik geri çekilmesi talebinde bulunduk.

DİYANET-SEN NEDEN KAN KAYBETTİ?

Güç zehirlenmesinin verdiği şımarıklık, hiçbir sorunu çözememeleri, üretkenliğin sona ermesi, “üye olmaya mecbursunuz” felsefesiyle hareket etmeleri, siyasetin arka bahçesi olmaları, toplu sözleşme fiyaskoları, sarı sendikacılığın benimsenmiş olması, …cek-…cak edebiyatı, idarecilere ve yöneticilere uyguladıkları baskılar, müftülüklerde kurdukları derin yapıların pervasız davranışları, istifa eden üyelerine attıkları iftiralar vb... birçok nedenlerden dolayı kısa zamanda Diyanet personelinin gözünden düştü ve ciddi kan kaybı yaşamaya başladı. Özellikle Mil-Diyanet Sen’in sendikal mecraya girişiyle, adeta “su göründü teyemmüm bozuldu” şeklinde personelimiz sendikamıza ilgi gösterdi. Üye oldukları sendikadan istifa ederek akın akın sendikamıza üye olmaya ve toplu katılımların gerçekleşmesine sahne oldu.

SİYASETTE VE SENDİKACILIKTA 94 RUHU

Siyasette ve sendikacılıkta 94 ruhunu tekrar ikame etmek için gayret gösteriyoruz. Eksen kayması yaşayan, fabrika ayarlarından uzaklaşan yetkili sendikanın kullanamadığı ve israf ettiği yetkiyi elinden alarak Diyanet camiasına daha etkili hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Alışılmış ve bilindik sendikacılığına son veriyoruz. Kısacası sendikal mecrada yeni bir dönem başlatıyoruz.

Mil-Diyanet Sen, “Önce Ahlâk ve Maneviyat” ilkesini önceleyen, güç zehirlenmesi değil, tevazuyu benimseyen bir anlayışla şakşakçı ve şımarık sendikacılğı bitirmek için yola çıkmıştır. Kağıt ve reklam sendikacılığı yerine, arazi ve saha sendikacılık dönemini başlatmıştır. Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu anlayışını ikame etmek için çalışmaktadır. Söylem sendikacılığı dönemini kapatıp eylem sendikacılığı dönemini başlatmıştır. Artık, kullanıl(a)mayan yetkiyi devralmak üzere kervan yola çıkmıştır. 18 senedir elinde bulundurdukları ama kullan(a)madıkları yetki artık emin ellere geçecektir. Emin adımlarla ve emin adamlarla geliyoruz Allah’ın izniyle.

Artık yeter! Söz Mil-Diyanet Sen’indir.

Güç Zehirlenmesi Değil, Tevazu

“Önce Ahlak ve Maneviyat”

Manevi Kalkınma Olmadan Maddi Kalkınma Olmaz

Şakşakçı Sendikacılık Dönemini Kapatıyoruz

Kağıt ve Reklam Sendikacılığı Değil, Arazi ve Saha Sendikacılığı

Güçlünün Haklı Olduğu Değil, Haklının Güçlü Olduğu Sendikacılık

Siyasette ve Sendikacılıkta 94 Ruhu

Söylem Sendikacılığı Değil, Eylem Sendikacılığı

Diyanet’in Kurumsal Kimliği Kırmızı Çizgimizdir

Artık yeter, söz Mil Diyanet Sen

Pasif değil dinamik sendika

Yetkiyi Devralmaya Geliyoruz

Celaleddin Gül

Genel Başkan

Powered By aSa