newlogo5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Aile kurumumuzun dibine 2004 yılında konulan dinamit, ahlâk ve maneviyattan uzak bir neslin yetişmesine atılan ilk adım oldu. Avrupa Birliği’nin “Müzakereleri başlatmayız” çıkışına karşı zina suç kapsamından çıkarılmıştı. Hatırlanacağı üzere, Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakereleri sırasında, AB Türkiye’yi zinayı suç sayarsa “müzakerelerin zora gireceği” konusunda uyarmış, kadın dernekleri ve örgütleri o dönemde birçok eylemler ve gösteriler yapmıştı. Böylece Avrupa Birliği yolunda suç olmaktan çıkan zina, toplumsal çöküşte ürkütücü boyutlara taşınmış oldu.

Uzun zamandan beri dine ve dini değerlerimize yönelik organizeli, sistematik ve tek merkezden yönetilen saldırılar var. Bu saldırılar her koldan yürütülmekte, aile yapımızı ve gençliğimizi ciddi boyutlarda tehdit etmektedir. Toplumsal yapımıza muhalif diziler ve TV programlarıyla iffet, hayâ, namus vb. değerler yıpratılmaktadır. Gayr-i meşru ilişkiler, zina, fuhuş vs. sıradan şeylermiş gibi gösterilmekte ve toplumun bunları normalleştirmesi hedeflenmektedir.

Sanat adı altında işlenen iğrençlikler, televizyon ekranlarını kanalizasyona çevirmiş durumda. Çeşitli kanallarda yayınlanan dizilerdeki ilişkiler, toplumun ahlak anlayışını zedeliyor, aile kurumunu dinamitliyor, taciz ve tecavüz vakalarını körüklüyor.

Mil Diyanet Sen olarak, aile kurumunu dinamitleyen tüm unsurlarla mücadele ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasanın aileyi nasıl tahrip ettiğine ilişkin ciddi muhalefet sergileyerek kamuoyu oluşturduk ve nihayet Türkiye İstanbul Sözleşmesi’nden çekildi. Şimdi atılması gereken ikinci adım 6284’ün ilğası ve 'zinanın suç olarak' tanımlanıp yeniden TCK’ya girmesidir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, kısa süre önce TBMM grup toplantısı sonrasında gazetecilere zina konusuyla ilgili şu özeleştiriyi yapmış ve zinanın tekrar suç kapsamına alınması gerektiğini şu şekilde vurgulamıştı:

“… zina konusunda yeniden ele alınmasının çok isabetli olacağının düşüncesindeyim. Bu toplumun manevi değerler noktasında farklı bir konumu var. Biz Avrupa Birliği sürecinde, bu bir özeleştiridir; bu konuda bir yanlışımız oldu. Zina ile ilgili düzenlemeyi de yapmak suretiyle tacizler vs. belki de aynı kapsam içinde değerlendirmemiz lazım.”

Mil Diyanet Sen olarak ülkemizde yaşanan manevi tahribata dur demek için acil eylem planı olarak şu önerileri sunuyoruz:

  • Kur’an-ı Kerim’de açık nâslarla yasaklanan zina, yasalarda da suç sayılsın!
  • Eş cinsel LGBT dernekleri kapatılarak tüm faaliyetleri yasaklanmalı,
  • İstanbul Sözleşmesi’nin arka bahçesi ve tahrip gücü olan 6284’ün ivedilikle kaldırılmasını,
  • Aile Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle ‘Aile kurumunu korumaya yönelik’ tedbirler ve projelerin başlatılması,
  • Diyanet-RTÜK iş birliği. RTÜK 9 üyesinden birisinin Diyanet’ten seçilerek Diyanet’in RTÜK’te temsilinin sağlanması,
  • RTÜK içinde ‘Ahlak Denetim Kurulu’ kurulması

 

Celaleddin GÜL

Genel Başkan

 

Powered By aSa