newlogo5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

20 gün boyunca masada memurların haklarını görüşmek yerine, kendi sendikal menfaatlerini ve saltanatlarını perçinlemek, pozisyonlarını korumak için mesai harcayan Memur-Sen; sendikacılıkta tekelcilik dönemini başlatmış, sendika seçme özgürlüğü kamu görevlisinin elinden alınmıştır.

6. Toplu sözleşme görüşmeleri Memur-Sen’i koruma ve kollama görüşmelerine sahne olmuştur.

Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olan, sendikacılıkta baraj sistemini öngören bu haksız ve tekelci kararın iptali için Mil-Sen konfederasyonu olarak bugün Danıştay'a dava dilekçemizi verdik.

Mil-Diyanet Sen olarak %1'lik baraj problemimiz olmamasına rağmen bu haksızlığa ve tekelciliğe göz yummadık, kendi aleyhimize bile olsa adaletli olmayı tercih ettik ve Danıştay'a davamızı açtık.

Powered By aSa