newlogo5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Camilerimizdeki lojman-barınma sorunu din görevlilerimizin en büyük problemi olmaya devam etmektedir. Cami vakıf ve derneklerimizin kuruluş amaçlarından birisi de camilerimizdeki lojman problemini çözmek ve din görevlilerimizin barınma sorununa katkıda bulunmaktır.

Ancak; ne yazık ki, cami vakıf ve dernekleri, camilerimizin müştemilatında bulunan AVM, işyeri, dükkan, market vb. mekanlardan trilyonluk kira gelirleri olmasına rağmen, camilerimizin ihtiyaçlarını gidermekte ve din görevlilerimizin barınma problemlerini çözmekte isteksiz davranmaktadırlar. Bazı bölgelerde ise, hizmete engel olarak çözümün değil, sorunun bir parçası olan yapılar haline gelmektedirler. 

Bu sorunların çözümlerinden biri olarak; Başkanlığımızca, camilerimizin müştemilatındaki dükkan vb. akarların Türkiye Diyanet Vakfına devredilmesi için gerekli düzenlemeler yapılabilir. Cami vakıf ve dernek yönetimlerinde din görevlilerimiz Türkiye Diyanet Vakfı temsilcisi olarak görevlendirilerek daha aktif çalıştırılabilir. 

TDV, Belediye ve TOKİ işbirliğiyle görevlilerimizin lojman ve barınma sorunlarını çözüme kavuşturabilir. Her yıl Ekim ayında kutlanan ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ adına yakışır bir şekilde, şekilcilikten ve foto çektirmekten öteye gitmeli, din görevlilerimizin acil çözüm bekleyen sorunları ciddi manada o hafta münasebetiyle masaya yatırılmalıdır. “Din Görevlisi ve Lojman Problemi” alt tema şeklinde bir gün de olsa geniş katılımlı bir toplantıda ele alınmalıdır. Diğer taraftan lojmanı olmayan görevlilerimize de devletimiz tarafından lojman tazminatı adı altında bir ödeme yapılmalıdır.


Birçok İl, İlçe ve köyde hatta (A) gurubu camilerimizin olduğu yerlerde sırf lojmanı olmadığı için donanımlı görevlilerimiz görev yapmak istememektedir. Hazine, vakıf ve cami derneklerimize ait camilerimizin müştemilatı içinde bulunan arazilerle kangren haline gelmiş lojman problemi çözülebilir. Fakat ne yazık ki, bu imkan, bir takım vakıf ve derneklerin basiretsiz ve ferasetsiz yöneticileri tarafından kullanılmamaktadır.


Kaliteli bir din hizmetini sunabilmek için din görevlilerimizin barınma sorunu bir an evvel çözüme kavuşturulmalıdır. Köylerde görev yapan din görevlilerimizin mahrumiyet tazminatı alması, şehirlerde görev yapan görevlilerimizin de görev yaptığı bölgeye göre “kira yardımı” almaları bu sorunu bir nebze hafifletecektir.

Mil-Diyanet Sen olarak yaklaşık iki yıldan beri TOKİ ile görüşmeler yapmaktayız. Şunu açıkça belirtmek isterim ki, TOKİ sadece zekatının binde birini verse, tüm köylerimize lojman yapmaya yetecektir. Lakin bir devlet kuruluşu olan TOKİ, bırakın camilerimize lojman yapmayı, kendi yaptırdığı binlerce konutluk sitelerde dahi bir daireyi o sitenin camisinde görevli din görevlimize cami lojmanı olarak tahsis etmemektedir.

Bu bağlamda;

Mil-Diyanet Sen olarak din görevlilerimizin lojman ve barınma sorununa ilişkin gerek TOKİ gerek Bakanlık nezdinde görüşmeler yaptık ve çözmek için girişimlerde bulunduk.

Artık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı da elini taşın altına koymalı ve personelinin lojman problemini çözmek için  üst düzey görüşmeler yaparak bu konuyu üstlenmelidir.

Bu konuda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hocamıza büyük sorumluluklar düşmektedir. Çünkü Diyanet camiasının birikmiş devasa problemlerini çözecek makamın sahibi bizatihi kendisidir.

 

Celaleddin Gül

Genel Başkan

Powered By aSa