newlogo5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

“Kur'an'da Eşcinsellik ve Zina Hakkında Nas var”

Sayın Basın Mensupları,

Malumunuz olduğu üzere Mil-Diyanet Sen olarak “Önce Ahlâk ve Maneviyat” diyor, Manevi kalkınma olmadan maddi kalkınmanın olamayacağını her platformda ifade ediyoruz. İşte bu sebepledir ki; Aziz milletimizi ve tertemiz neslini ifsad etmek isteyen eşcinsel LGBT derneklerinin kapatılması ve tüm faaliyetlerinin durdurulması için de İçişleri Bakanlığı’na dile vermiştik.

Ülke olarak ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz bu günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın hakkında “Nass” var şeklinde ifade ettiği “FAİZ” konusunda gösterdiği hassasiyeti sendika olarak destekliyor ve kendilerine teşekkür ediyoruz.

Ancak şunu da ifade etmeliyiz ki; Kur'an-ı Kerim’de faiz hakkında “Nass” olduğu gibi, eşcinselliği ve zinaya yaklaşmayı yasaklayan "Nass"lar da var. Kaldı ki, bu çirkin fiiller manevi tahribata sebep olmakta nesilleri ifsad etmekte olduğundan ülkede “Faiz”in yapacağı tahribattan daha büyük tahribat yapmaktadır.

Bütün bu sebeplerden dolayı; Sayın Cumhurbaşkanımızdan, faiz konusundaki hassasiyetin daha fazlasını eşcinsellik (LGBT) ve zina konusunda da göstererek LGBT derneklerinin kapatılması, tüm faaliyetlerinin durdurulması ve zina fiilinin tekrar suç kapsamına alınması hususunda talimat vermesini talep ediyoruz.

“Manevi Kalkınma Olmadan Maddi Kalkınma Olmaz”

“Bir Milleti Maddi Tahribat Değil; Manevi Tahribat Yıkar.”

“Önce Ahlak ve Maneviyat”                                                                                               14.12.2021

Celaleddin GÜL

Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı

Powered By aSa