newlogo5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Kamuda, “Eşit İşe Eşit Ücret” adıyla çıkarılan 666 sayılı KHK ile şef kadrosunda çalışanlar kazanım yerine kayba uğramış, şeflerin ek ödemeleri düşürülmüş ve özel hizmet tazminatları artırılmamıştır.

Yine şef kadrolarında çalışanların kurumdan kuruma maaş farkı bulunmaktadır.

Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışan şefler 120 puan özel hizmet tazminatı alırken, diğer kurumlarda çalışan şefler 70 puan almaktadır. Bu da yaklaşık 800 TL’lik bir fark demektir.
Şeflerin Özel Hizmet Puanı 70, ek ödeme oranı 105 iken şube müdürünün Özel Hizmet Puanı 135, ek ödeme oranı 170’tir.
Özel Hizmet Tazminatında şefler için 1-4. derece tarifi yapılsa da, kadro dereceleri 3. derecenin altına ilerleyememektedir çünkü 3'ün altına şef kadrosu tahsis edilmemektedir.
Her toplu sözleşme öncesi gündeme gelen bu mağduriyet giderilmemekte 2006 yılından beri geçiştirilmektedir. 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşmede de, şeflerin tazminat puanlarında beklenen artış gerçekleşmemiş 2006/10344 de yer alan tazminat oranlarına verilen 10 puan uygulamasına devam edileceği belirtilmiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinde şef olarak atanabilmek için "Büro hizmetlerinde en az üç yıl çalışmış olmak şartıyla Başkanlık teşkilatında en az beş yıl görev yapmış olmak" şartı bulunurken, şube müdürü olarak atanabilmek için büroda çalışma şartı bulunmamakta, büro işlerinde hiç çalışmamış imam-hatip ve müezzin-kayyımlar şef olamazken, şube müdürü olarak atanabilmektedir.

Görevde yükselme sınavı ile şef olanların kendilerinden alt kadrolardan düşük ya da aynı maaşı alması başlı başına bir problemdir. Bu, aynı zamanda memur ve VHKİ kadrolarında çalışan personel için de karamsar bir kariyer fotoğrafıdır.

Şeflik sınavına girmesi ve sınavı kazanması durumunda kendisinden alt kadrolardan daha düşük ücret alırken ters orantılı olarak da sorumluluğu artacaktır.

Bu sebepledir ki, şeflik sınavına katılım asgari düzeyde kalmakta, şeflik sınavını kazananların bir çoğu şeflikten feragat ederek VHKİ kadrosunda göreve devam etmektedir.
Bu durum VHKİ kadrosundakilerin de yükselme umutlarını yok etmekte, özlük ve mali haklardan yoksunluk sebebiyle şef olma hedefi bulunmamaktadır.

Şeflerimizin talebi, eşit işe eşit ücret uygulamasının hayata geçirilmesi, Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışan şeflere sağlanan özlük haklarının bütün kurumlarda çalışan şeflere de verilmesi, şube müdürü ile olan maaş farkının azaltılması, kariyer basamağının memur-VHKİ, şef, şube müdürü şeklinde oluşturularak bir üst kadro için sınava girebilmek için bir alt kadroda çalışma şartının getirilmesi ve ücretlendirmenin de kademeli olmasıdır.

Powered By aSa