newlogo5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

17 Eylül 2021 tarihinde görev süresi dolan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığına yeniden atanan Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın önünde çözüm bekleyen devasa sorunlar var.  Din Görevlileri ve Camiler Haftası’nı kutladığımız bu günlerde din görevlilerimiz birikmiş problemlerinin yen dönemde çözüme kavuşturulmasını talep etmektedir.

Üvey evlat muamelesi gören 4/B sözleşmeli personel, süreli (3+1) ve süresiz şeklinde bir ayrımcılığa tabi tutulmuş, naklen tayin, görevde yükselme, eş durumu mazereti, izinler, harcırah ve yolluk vb. sayamayacağımız kadar konularda haksızlıklarla karşı karşıya kalmış bir şekilde, “çakılı kadro(!)” denilen bir garabet uygulama ile görev yapmaya çalışmaktadırlar. Bu sorunun acilen çözülmesi gerekmektedir.

İl ve ilçe merkezlerinde görev yapan personel başta olmak üzere görevlilerimizin lojman problemi devam etmekte olup, lojman bulunmaması nedeniyle köy ve mezralarda sağlığa elverişli olmayan yerlerde yaşamaya çalışan din görevlilerimiz bulunmaktadır. Din görevlilerimizin büyük bir kısmı sağlığa elverişli olmayan lojman benzeri yerlere eşini ve çocuklarını götürememekte ve maalesef ailesinden ayrı yaşamak zorunda kalmaktadır. Uzun zaman, yaş ortalaması 80 olan yaşlı insanlarla bir köy veya mezrada görev yapan, büyük bir kısmı psikolojik desteğe muhtaç hale gelen din görevlilerimiz bulunmaktadır.

Aziz milletimizin bağışları ve yardımlarıyla ve özellikle din görevlisinin gayretleriyle yapılan lojmanlara çöreklenmek isteyen, yüksek miktarda kira talebinde bulunan, bu da yetmemiş gibi ecri misil yoluyla 10-15 yıl geriye dönük devasa kira ücreti talep eden kişi ve kurumlar problemi devam etmektedir. Bu lojmanlar aziz milletimizindir ve din görevlilerimize tahsis edilmiştir. Bu garip ve hukuksuz uygulamanın da önüne geçilmelidir.

Naklen tayin ve mülakatlarda yaşanan haksızlıklar, 55 yaşındaki din görevlisi ile 25 yaşındaki din görevlisinin aynı sorularla yapılan MBSTS sınavına tabi tutulması adaletsizliği, sıradan bir D grubu camiye nakil işlemi için sınavlar ve mülakatlar maratonu, MBSTS sınavının adaletsizliği vb. sorunlar önümüzdeki bu yeni dönemde çözüm beklemektedir.

İl ve ilçe müftülüklerinde oluşturulan derin sendikamsı yapıların (Diyanet Sen) din görevlilerimize uyguladıkları baskılar, korku imparatorlukları, mülakatlara müdahaleler, adam kayırma, çifte standart, sınava girenin sendikasının gözetilmesi gibi sorunlar çözüm bekliyor.

Müezzin-Kayyım olarak göreve başlayan kardeşlerimizin İmam-Hatip olarak atanmalarında yaşanan mevzuat engeli, vekil ve fahri personelimizin görev sürelerinin bitmesiyle işsiz kalmaları ve sonrasında yaşadıkları mağduriyetler, fahri kardeşlerimizin bir türlü asgari ücret seviyesine çıkartılamayan komik ücretleri vb. sorunlar çözüm beklemektedir.

Dernek, muhtar baskısı ve tasallutu altında görev yapmaya çalışan din görevlilerimizin uğradıkları haksızlıklar ve buna bağlı olarak yer değiştirmeye maruz kalmaları, dernek ve muhtarlara karşı din görevlilerimize sahip çıkamayışımız gibi sorunlar çözüm beklemektedir.

Cami ve Kur’an kurslarının ısıtma-soğutma giderlerinin bütçeden ödenmemesinden dolayı sürekli para toplamak zorunda kalan ve adeta dilenci muamelesi gören kardeşlerimizin sorunları çözüm beklemektedir.

Haftalık ve yıllık izin kullanacaklarında çoğu kez azarlanan, en doğal izin hakkını kullanırken bile sürekli bir gerginlik yaşayan, “yerine imam buldun mu” sorusuna muhatap olan ve bundan dolayı ailevi huzursuzluk yaşayan kardeşlerimizin sorunları çözüm beklemektedir.

Salgının başından bu yana Vefa Sosyal Destek grupları, Filyasyon ve İzolasyon ekiplerinde fedakarca çalışmış olmalarına rağmen, vali ve kaymakamlar tarafından diğer meslek gruplarına verilen başarı belgelerinin görevlilerimize reva görülmeyişi, takdir edilmeyişleri ve adeta 2’nci sınıf memur muamelesine tabi tutulmaları sorunu çözüm beklemektedir.

Görevlilerimiz camilerin lavabolarının temizliğinden mesul değildir. Camilerin temizlik ve bakımı için belediyelerle iş birliği protokolü yapılmalı ve bu konu başkanlığımızın öncülüğünde çözüme kavuşturulmalıdır.

Türkiye Diyanet Vakfı, din görevlilerimizin okuyan öğrencilerine başta yurt imkanı sağlamak ve burs vermek konularında öncelik tanımalıdır.

Her ilimizde “Diyanet Evi” bulunmaması nedeniyle görevlilerimiz konaklama sorunu yaşamakta, tatil hakkından mahrum olmakta ve mağduriyetler oluşmaktadır. Türkiye Diyanet Vakfının öncülüğünde her ilimizde “Diyanet Evi”nin açılması önümüzdeki süreçte mutlaka tamamlanmalıdır.

Yetkili sendika başkanlarının güç zehirlenmesi ve şımarıklık nedeniyle din görevlilerine uyguladıkları baskı ve mobbing dayanılmaz hale gelmiş ve bu konu tehdit unsuru haline dönüşmüştür.

Kur’an Kursu Öğreticilerimiz önümüzdeki yeni dönemde yapılacak bir düzenleme ile “Öğretmen” statüsüne kavuşturulmalıdır. Kur’an kurslarında aşçı, bekçi vb. kadro sorunu çözüme kavuşturulmalıdır.

Başkanlık merkez ve taşra teşkilatlarımızda çalışan vhki, şef, müdür, din ve eğitim hizmetleri uzmanları gibi görevlerde çalışan kardeşlerimizin talepleri mutlaka karşılanmalıdır.

Şoför olarak görev yapan personelimizin uzun zamandır çözülemeyen (Yeşil Pasaport) vb sorunları çözüm bekliyor. Keza yardımcı hizmetlerde çalışan personelin de beklentileri karşılanmalıdır.

Vaiz ve murakıplarımızın özlük hakları başta olmak üzere bugüne kadar söz verilerek geçiştirilen ama daha bir adım dahi atılamayan sorunlar çözüm bekliyor. Vaiz ve murakıp kardeşlerimiz artık masal değil fiili ve somut adımlar atılmasını bekliyor.

Gerek başkanlık merkezinde ve gerek taşrada liyakatsiz atamaların son bulması için değişik kriterler oluşturularak bir çalışmanın başlatılması gerekiyor.

KISACASI;

Başkanlığımızın her kademesinde görev yapan personelimiz artık vaat değil, fiili, somut ve gerçekçi adımlarının atılmasını bekliyor.

Prof.Dr. Ali Erbaş hocamızın yeniden bu göreve atanması sonrası tüm personelde oluşan ve yukarıda bir kısmını kaleme almaya çalıştığımız sorunların, kısa zamanda çözüme kavuşturulması için yeni yönetime, başkan yardımcılarına, genel müdürlere, daire başkanlarına, il ve ilçe müftülerine büyük iş düşüyor.

Biz Mil Diyanet Sen olarak; Bu sorunların çözümü için başkanlığımızın ve yöneticilerimizin yanında olacağımızı şimdiden ifade etmek isteriz.

BU BAĞLAMDA;

Yeniden Diyanet İşleri Başkanlığına atanan Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızı tebrik ediyor, önümüzdeki 4 yılın bir önceki dönemden daha başarılı olmasını diliyorum.

Celaleddin GÜL

Mil Diyanet Sen

Genel Başkanı

Powered By aSa