newlogo5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelindeki 18 bin 44 spor kulübü derneğinin iş ve işlemlerine yönelik dosyalarının Gençlik ve Spor Bakanlığına devredildiğini açıkladı.

Mil-Diyanet Sen olarak bizler de, ülkemizde faaliyet gösteren tüm cami derneklerinin Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmesini talep ediyoruz. Din görevlilerimiz ve müftülüklerle yaşadıkları problemlerle sürekli gündeme gelen cami ve Kur’an kursu derneklerinin başkanlığımıza bağlanması artık kaçınılmaz hale gelmiştir. 

İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ilgi alanına giren 18 bin 44 derneği ilgili bakanlığa devrettiği gibi, Diyanet İşleri Başkanlığımız da İçişleri Bakanlığımızdan aynı talepte bulunmalı ve binlerce cami ve Kur’an kursu derneğini kendi bünyesine dahil etmelidir.  

Cami ve Kur’an kursu derneklerinin Başkanlığa devredilmesinden sonra derneklerin yasal sınırları net olarak belirlenmelidir. Cami ve Kur’an Kursu yaptırma dernekleriyle ilgili mevzuata “Dernek görevlileri, cami görevlileri ve Kur’an kursu öğreticilerinin görevine müdahale edemez” ibaresi eklenmelidir. Cami ve Kur’an kurslarının hizmete açılması safhasına kadar büyük gayret ve özveride bulunan dernekler bundan sonra yaşatmak için gerekenleri yapmalıdır. Dernekler, cami ve Kur’an kurslarının idaresini Müftülük ve görevlilere bırakmalı, onların işleyişine müdahale etmemelidir.

Gereği gibi hizmet veren, idareyi Müftülüğe ve görevlilere bırakan dernekler olduğu kadar, sahip oldukları imkânları maalesef dinî kurumları ve din görevlilerini yönetmek için kullanmaya kalkışan dernek ve vakıflar da bulunmaktadır. Bu düzenleme ile bunların da önüne geçilmiş olunacaktır.

Söz konusu dernekler, hayırseverlerin katkılarıyla cami ve Kur’an kursu yaparken, aynı katkılarla görevlilerin iskanı için lojman da yaptırmaktadır. Ancak hizmet edecek görevliden ya yüksek kira talep etmekte ya da beğenmediği görevlinin lojmandan çıkmasını isteyebilmektedir. Derneklerin  bundan sonra lojmanları koz olarak kullanmasına fırsat verilmemeli ve bir an önce lojmanların kullanımı Diyanet İşleri Başkanlığına verilmelidir.

Bu itibarla;

Müftülük, görevliler ve dernekler arasındaki müspet işbirliğinin devamı, varsa problemlerin suhuletle çözülebilmesi için Mil-Diyanet Sen olarak ülkemizde faaliyet gösteren binlerce cami ve Kur’an kursu derneğinin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmesini talep ediyoruz.

Powered By aSa