01 Header

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Tarih  : 06 Temmuz 2024 Cumartesi - Saat:10.00-14.00 arası

Yer     : Hacettepe mah. Basamaklı Sk. No:1 Hamamönü. Altındağ. Ankara (Neslibey Konağı)

Gündem;

1.Yoklama ve Açılış

2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması

3. Divan Kurulunun Oluşturulması

4. Genel Başkanın Açılış Konuşması

5. Protokol Konuşmaları

6. Tüzük Tadilat Komisyonunun Oluşturulması

7. Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi ve İbrası

8. Mali Bilançonun Görüşülmesi ve İbrası

9. Genel Yönetim Kuruluna Verilecek Yetkilerin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması

10. Tüzük Tadilatının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması

11. Maarif Sen’in Mil-Sen’e üye olması talebinin görüşülmesi ve onaylanması

12. Dilek ve Temenniler

13. Zorunlu Organların Seçimi

14. Kapanış

NOT: Çoğunluk sağlanamadı takdirde 21 Temmuz 2024 Pazar (Hacettepe mah. Basamaklı Sk. No:1 Hamamönü. Altındağ. Ankara - Neslibey Konağı) aynı adres ve saatte çoğunluk aranmaksızın genel kurulumuz yapılacaktır.   

Powered By aSa