newlogo5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

MİL-SEN (Manevi İlkeli ve Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu)

OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

17/07/2022 Tarih ve 07 sayılı karar  ve saat 14.00 da Mil-Sen (Manevi İlkeli ve Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu)Genel merkezinde yapılan toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Mil-Sen Konfederasyonu 17/07/2022 Tarih ve 07 nolu karar ile 05.07.2022 tarih(Salı) ve saat 13.00-15.00 de Uluslararası Tarım Eğitim Merkezi (Gayret mh. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 3.Km No:36 İstanbul yolu Yenimahalle) Olağan Üstü Genel Kurulun yapılmasına;

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 06.07.2022 tarih(Çarşamba) aynı yer ve saat de aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın Olağan Üstü genel kurulun yapılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1-Yoklama, açılış

2-Saygı duruşu ve istiklal Marşı okunması

3-Divan kurulunun oluşturulması

4-Genel Başkan açılış konuşması

5-Protokol konuşmaları

6-Mali bilançonun görüşülmesi, ibrası oylanması ve tahmini bütçenin görüşülerek karara bağlanması

7-Yönetim Kuruluna verilecek yetkilerin görüşülmesi ve karara bağlanması

8-Dilek ve etmenliler

9-Zorunlu organların seçilmesi

10-Kapanış

Powered By aSa